1897865_283006458513751_2114539342_n.jpg
Anunciatinky@email.cz

Líbí se Vám Blog?

Ano, líbí (69 | 97%)
Ne, nelíbí (2 | 3%)
Z Vůle Boží se v roce 2012 Alberionova větev rozrostla také do České Republiky . "Prozatím" se zde nachází jen jedna sestra.
995443_613435748686783_681991559_n.jpg

Institut Zvěstování Panně Marii - ANUNCIATINKY * ZVĚSTOVATELKY - IMSA- Istituto Maria Santissima Annunziata.

angelomaria.jpg
306050_389129574503752_1935182138_n.jpg
Jeho zakladatelem je Blahoslavený Giacomo (Jakub) Alberione Institut Zvěstování Panně Marii - Anunciatinky, zasvěcené ženy ve světě. Je to sekulární ženský Institut Annunziatine (Anunciatinky- Zvěstovatelky) jak jsou obvykle nazývány, zůstávají ve svém prostředí a ve své profesi, prožívají zasvěcení Pánu skrze evangelní slib chudoby, čistoty a poslušnosti po příkladu Marie, Panny z Nazareta. Dávají vlastní život do služeb evangelia, aby přinesly Ježíše Mistra všem lidem v duchu Paulínské rodiny.
Per informazioni - Informace

Istituto Maria Santissima Annunziata
Via Antonino Pio, 40 - 00145 Roma
tel. 06.540.96.70
fax 178.220.1620
email: imsa@tiscali.it
web: www.annunziatine.it
anunciatinky@email.cz
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Jde o sekulární institut přidružený k Paulínské rodině zasvěcených žen žijících ve světě podle evangelijních rad čistoty, chudoby a poslušnosti.
054.JPG
chisiamo1.jpg
050.JPG
al_cine.jpg
Zasvěcené ve světě

*** Institut Zvěstování Panně Marií založený bl. Jakubem Alberione v roce 1958 a přidružený ke společnosti svatého Pavla, je jednou z deseti větví, které tvoří Paulinskou rodinu.

Institut schválil papež Jan XXIII. v roce 1960. Je tvořen zasvěcenými ženami, které žijí podle evangelijních rad ve svém světském stavu a v rámci svých sociálních závazků a jsou povolané k šíření poselství spásy. Prvotním úkolem Institutu je vzdávání slávy Bohu a posvěcení svých členů. Zvláštní poslání je sloužit v Církvi a spolupracovat s ní, přinášet Ježíše Mistra, který je Cesta, Pravda a Život, a šířit pravdu křesťanské víry a mravů, „křesťanskou etiku“, k proměně individuálního a společenského života ve všech formách, především s využitím moderních prostředků komunikace.
Alberione.jpg
chisiamo2.jpg
051.JPG
chisiamo3.jpg
KDO JSME
Promyšlená a Bohem vyvolená již od stvoření světa, Anunciatinka je ta, která je povolaná ze světa, aby ze svého "vnitřního hradu" zvěstovala lidem dnešní doby a s dnešními prostředky nekonečnou Lásku našeho Pána pro každičké své stvoření.
Náš sekulární institut se jmenuje Svatá Maria Anunciata, odkud pochází naše jméno. Je to jedno z deseti odvětví Paulínské Rodiny založeno Blahoslaveným Jakubem Alberionem v roce 1958. Jsme zasvěcené ženy ve světě, skládáme sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, i když zůstáváme ve světě. Navenek nemáme nic co by nás odhalilo, protože nenosíme řeholní oděv a nežijeme v komunitě. Každá z nás zůstává ve svém prostředí, práci a ve svém apoštolátu. Výhodou toho je, že můžeme přinést Pána Ježíše, kterého tolik milujeme do všech prostředí, čím může být domov, kanceláře, fabriky, školy, rodiny, apod..

Svatý Duch, obdivovatelný tvůrce pravdivosti charismat, vznesl do našeho času nové podoby zasvěceného života, skoro jako odpověď nákresu prozřetelnosti, novým potřebám, které Církev dnes potkává v naplnění své mise ve světě. (VC 10). Tudíž k našemu povolání je zapotřebí také své specifické Boží volání.

Není to pro lidi, kteří chtějí jen najít nějaké to jejich místo, nebo osoby, kterým ztroskotal svůj život a nedokázali si vytvořit určité své zázemí. NE: duše vyvolené! Musí to být duše, které chtějí žít absolutně v Bohu a nepozvat do svého srdce žádný jiný citový vztah než je náš Pán. (Blahoslavený Jakub Alberione)

Následování Ježíše Krista z větší blízkosti, napodobením ho ve své chudobě, čistotě a poslušnosti ke Svému Otci. Zakládáme celý náš život na dvojici kontemplace- činnost. Praví náš zakladatel " aby jste přešli bahnem, bez toho aby jste se ušpinili, musíte být silné duše, osoby, které jsou opravdové hrdinky ve světě.
Video z Audience s Papežem - viz další rubriku
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.  Jan  3:16
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16
Sestavuji aktuální kalendář ...


10897970_10205685351523096_9040590335538358571_n.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one